مقالات

مروری کوتاه بر مخاطرات طبیعی ناشی از بارش های نیمه نخست فروردین 1398

مروری کوتاه بر مخاطرات طبیعی ناشی از بارش های نیمه نخست فروردین 1398

ادامه مطلب>>More>>
دانشگاه‌های کارآفرین

دانشگاه‌های کارآفرین

ادامه مطلب>>More>>
شاخص پژوه؛ نماد پژوهشگاه نسل سوم (کارآفرین و توسعه گرا) در ایران

شاخص پژوه؛ نماد پژوهشگاه نسل سوم (کارآفرین و توسعه گرا) در ایران

ادامه مطلب>>More>>

ضرورت وقف در امور پژوهشی

ضرورت وقف در امور پژوهشی

مروری بر وقف و موقوفات دانشگاهی در جهان
 

ادامه مطلب>>More>>
بکارگیری 10 نوآوری برتر در زمینه  شهری

بکارگیری 10 نوآوری برتر در زمینه شهری

ادامه مطلب>>More>>
پژوهشگاه شاخص پژوه، هماهنگ باسیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

پژوهشگاه شاخص پژوه، هماهنگ باسیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

ادامه مطلب>>More>>

چشم انداز اقتصاد جهان 2050

چشم انداز اقتصاد جهان 2050

ادامه مطلب>>More>>
اقتصاد یاد گیرنده چیستی و چرایی؟

اقتصاد یاد گیرنده چیستی و چرایی؟

ادامه مطلب>>More>>
گزارش سمپوزیوم تخصصی امکان سنجی بهره گیری انتقال از ظرفیت های دریای عمان در تأمین آب کشور

گزارش سمپوزیوم تخصصی امکان سنجی بهره گیری انتقال از ظرفیت های دریای عمان در تأمین آب کشور

ادامه مطلب>>More>>

گزارش حضور پژوهشگاه شاخص پژوه در دومین نشست برنامه محیط زیست  سازمان ملل متحد (UNEA-2)

گزارش حضور پژوهشگاه شاخص پژوه در دومین نشست برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEA-2)

ادامه مطلب>>More>>
درس هایی که از پلاسکو باید گرفت

درس هایی که از پلاسکو باید گرفت

ادامه مطلب>>More>>
گزارش برگزاری جشنواره بانوان کارآفرین برتر

گزارش برگزاری جشنواره بانوان کارآفرین برتر

ادامه مطلب>>More>>

گزارش تحلیلی زلزله آبان 1396استان کرمانشاه

گزارش تحلیلی زلزله آبان 1396استان کرمانشاه

ادامه مطلب>>More>>
سلسه گزارش های ارزیابی و پایش شاخص های سند چشم انداز توسعه ایران در افق 1404

سلسه گزارش های ارزیابی و پایش شاخص های سند چشم انداز توسعه ایران در افق 1404

ادامه مطلب>>More>>

1