گزارش

گزارش سمپوزیوم تخصصی امکان سنجی بهره گیری انتقال از ظرفیت های دریای عمان در تأمین آب کشور

گزارش سمپوزیوم تخصصی امکان سنجی بهره گیری انتقال از ظرفیت های دریای عمان در تأمین آب کشور

ادامه مطلب>>
گزارش برگزاری جشنواره بانوان کارآفرین برتر

گزارش برگزاری جشنواره بانوان کارآفرین برتر

ادامه مطلب>>
گزارش تحلیلی زلزله آبان 1396استان کرمانشاه

گزارش تحلیلی زلزله آبان 1396استان کرمانشاه

ادامه مطلب>>

درس هایی که از پلاسکو باید گرفت

درس هایی که از پلاسکو باید گرفت

ادامه مطلب>>
گزارش حضور پژوهشگاه شاخص پژوه در دومین نشست برنامه محیط زیست  سازمان ملل متحد (UNEA-2)

گزارش حضور پژوهشگاه شاخص پژوه در دومین نشست برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEA-2)

ادامه مطلب>>
سلسه گزارش های ارزیابی و پایش شاخص های سند چشم انداز توسعه ایران در افق 1404

سلسه گزارش های ارزیابی و پایش شاخص های سند چشم انداز توسعه ایران در افق 1404

ادامه مطلب>>