ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی(رینوتکس) در تبریز افتتاح شد

ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی(رینوتکس) با حضور نمایندگان مجلس، مسئولین استانی و کشوری، اساتید دانشگاه و شرکت های فعال در این حوضه از سراسر کشور در تبریز برگزار شد.

ماهوتی رئیس نمایشگاههای بین المللی تبریز در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: رویداد نوآوری و فناوری ربع رشیدی بزرگترین رویداد کشور در این زمینه است. وی در ادامه گفت نمایشگاه ربع رشیدی تنها نمایشگاه کشور است که برنامه خود تا سال 1405 را ارائه کرده است.

غرفه پژوهشگاه  شاخص پژوه یکی از فعالترین غرفه های در این نمایشگاه بوده،  آقای دکتر سیروس شفقی، معاون آموزش پژوهشگاه و تعدادی از کارشناسان حوزه کارآفرینی، نوآوری و فناوری مرکز در غرفه پژوهشگاه شاخص پژوه حضور داشته و پاسخگوی مراجعین محترم هستند.

   

 

 

ادامه مطلب